Föreningen Charta 2008 bildades 30 mars 2008 på ett möte i Tensta