Exempel på drabbade i terroristjakten

2001 -

Kontakta oss om du känner till fler fall med svensk anknytning.


nov 2001

Sanktioner av USA, EU och FN utan åtal eller rättegång:

Ahmed Yusuf, Abdirisak Aden och Abdi Abdulaziz Ali (svenska medborgare) placerades på FN:s sanktionslista på USA:s begäran, liksom banknätverket Al-Barakaat. De fick sina tillgångar frysta och fick inte ta emot pengar. I augusti 2002 togs Abdirisak Aden och Abdi Abdulaziz Ali bort från listorna. Först 2006 togs Ahmed Yusuf bort.

2008 kritiserade EG-domstolen att de inte hade getts möjlighet att försvara sig.

VÅRT KRAV: Skadestånd.


dec 2001

Torterad och fängslad på Guantanamo 2½ år utan åtal eller rättegång:

Mehdi Ghezali (svensk medborgare) tillfångatogs i Pakistan, vid gränsen till Afghanistan och överlämnades till soldater från USA. 11 januari 2002 fördes han till Guantanamo. Han släpptes 8 juli 2004.

VÅRT KRAV: Rättshjälp från Sverige för att driva skadeståndsprocess i USA.


dec 2001

"Säkerhetsrisker" utan åtal eller rättegång. Utvisning till tortyr (och utan migrationsprövning):

Mohammed Alzery och Ahmed Agiza (egyptiska medborgare) överlämnades till säkerhetsagenter från USA och Egypten på Bromma flygplats, där de kläddes av, fick hand- och fotbojor, overall och ögonbindel och drogades. De flögs till Egypten. Båda fängslades och torterades. Alzery släpptes 27 oktober 2003, men fortsatte att övervakas. Agiza dömdes till 15 års fängelse i en bristfällig rättegång, men släpptes 2011 och fick 2012 permanent uppehållstillstånd i Sverige. Boken "Spår" av Lena Sundström handlar om denna utvisningsskandal.

FN:s tortyrkommitté har fördömt utvisningen.

VÅRT KRAV: Ställ de ansvariga för den olagliga utvisningen inför rätta. Sverige måste sluta utvisa människor till länder där de hotas av tortyr.


2002

Övervakad av Säpo och fram till december 2011 "säkerhetsrisk" utan åtal eller rättegång:

Hassan Asad (jordansk medborgare) har förhörts av Säpo ett flertal gånger. Migrationsverket beslöt att utvisa honom till Jordanien. Barnen (svenska medborgare) riskerade därför att skiljas från sin far. 2007 uppmanade Europadomstolen regeringen att inte utvisa honom. 2008 beslutade Migrationsverket återigen om utvisning, men Migrationsöverdomstolen konstaterade att utvisningen inte kunde genomföras, på grund av risken för tortyr. 2011 fick han permanent uppehållstillstånd i Sverige.


2003

Åtalad för humanitär hjälp till föräldralösa barn i Gaza:

Khalid al-Yousef (svensk medborgare) anklagades av USA för att stödja terroristverksamhet genom stiftelsen al-Aqsa Spannmål. I okt 2006 greps han av Säpo i Malmö, men släpptes. Först efter över två år åtalades han för att ha samlat in pengar som skulle ha gått till Hamas.

Frikändes i tingsrätten och i hovrätten.


2004

"Säkerhetsrisk" och var häktad 2006 - 2008 utan åtal eller rättegång. Utvisades till ett land som använder tortyr:

Abderazzak Jabri (marockansk medborgare) greps i samband med att Säpo gjorde ett tillslag mot en moské i Brandbergen (utanför Stockholm). Han släpptes men häktades i december 2006 och utvisades av regeringen 2008, trots att det kommit fram uppgifter om att marockanska myndigheter informerats av Säpo och att Migrationsverket föreslagit att utvisning inte skulle ske, eftersom det fanns risk för tortyr. Jabri dömdes till, och avtjänade, två års fängelse i Marocko.

VÅRT KRAV: Sverige måste sluta utvisa människor som riskerar tortyr.


2004

Anklagade för ”förberedelse till terroristbrott”:

Fyra irakiska medborgare greps i sina hem under dramatiska former 2004 och häktades. Ali Berzengi och Ferman Abdulla dömdes 2005 av hovrätten, på oklara och delvis hemliga bevis från bl.a. CIA, till 5 resp 4½ års fängelse, samt utvisning på livstid. De två andra släpptes och fick skadestånd.

Efter avtjänat straff var Ali Berzengi först frihetsberövad nio månader och hade i två år, anmälningsplikt hos polisen fem dagar i veckan. Detta har han 2015 på nytt ålagts.

Alla gripna, även de som friades, betraktas som "säkerhetsrisker", men har inte kunnat utvisas p.g.a. att de i Irak riskerar hämndaktioner, tortyr och dödsstraff eftersom åklagaren, och media, gett intryck av att de medverkat till ett känt attentat, vilket de inte dömdes för.

Ali Berzengis svenska hustru och tre minderåriga barn (svenska medborgare), skulle skiljas från fadern vid en utvisning.

VÅRT KRAV: Att regeringen ger nåd från utvisningarna. Permanent uppehållstillstånd. Ny rättslig prövning (resning) för de två fällda.


2004

Häktades i sin frånvaro i USA. Greps i Tjeckien 2005 och dömdes 2009 till livstids fängelse i USA, utifrån USA:s rättsosäkra terroristlag:

Oussama Kassir (svensk medborgare) förhördes av Säpo, men USA:s bevis underkändes av åklagarkammaren för säkerhetsmål. Han fängslades i Prag vid en mellanlandning, troligen efter tips från Säpo, och utlämnades därifrån till USA 2007. Han anklagas för att ha hjälpt personer som påstås ha försökt bygga upp ett, vad åklagaren kallar, "jihad-träningsläger", i USA vid ett besök där 1999.

Oussama Kassir dömdes i New York 2009, till livstids fängelse.


2006

Terroriststämplad av USA, dödad i Irak 2008:

Svensk medborgare dödades under ett amerikanskt anfall i Irak. USA hade uppgifter, som tycks ha kommit från Säpo, om var han hade bott i Sverige.

VÅRT KRAV: UD måste utreda omständigheterna kring hans död.


2006

Greps i Marocko och dömdes 2008, bl.a. på uppgifter som tycks ha kommit från Säpo:

Ahmed Sofri (svensk och marockansk medborgare) med familj i Sverige (svenska medborgare) greps i Marocko och dömdes 2008 till tre års fängelse. Utfrågades i Marocko om personer vid moskén i Brandbergen (utanför Stockholm). Släpptes i januari 2010.


2006

Fängslade flera månader i Kenya, Somalia och Etiopien utan åtal eller rättegång:

Fyra svenska medborgare greps av amerikansk och kenyansk militär på gränsen mellan Somalia och Kenya, på flykt undan den USA-stödda etiopiska invasionen av Somalia, och hölls sedan fängslade i Kenya, Somalia och Etiopien. En släpptes efter 3 månader, de andra efter 5 månader. Under fångenskapen förhördes de av utsänd Säpo-personal som uppmanade dem att lämna uppgifter om personer i Sverige, t.ex vilken moské de besökte, i utbyte mot hjälp till frigivande.


2007

Frihetsberövad i Libanon, lång tid utan rättegång:

Abdulkader Sanjakdar (svensk medborgare) har berättat för familjen att han torterats och mår mycket dåligt. Först i maj 2014 dömdes han till 15 års fängelse för samröre med en, i Libanon, terroriststämplad organisation. Alldeles innan han skulle friges i september 2018 dog han under oklara omständigheter.


2008

Dömd i Frankrike:

Josef Guemir (svensk medborgare) greps i Paris vid en mellanlandning. Han var då dömd i Tunisien, i sin frånvaro, för förberedelse av terrorism, men Sverige hade vägrat att lämna ut honom. Denna dom kritiserades skarpt av människorättsorganisationer. I Paris dömdes han till 8 års fängelse för förberedelse för "terrorverksamhet", vid en rättegång med hemliga bevis och utan tolk, trots att rättegången hölls på franska, som han inte behärskar. Hans påstådda brott har inte begåtts i Frankrike och han saknar all anknytning till Frankrike. Därför har landet ingen rätt att döma honom där. Han släpptes våren 2013 efter 2/3 av avtjänat straff.

VÅRT KRAV: Sverige måste påpeka att rättegången inte levde upp till Europakonventionen om mänskliga rättigheter och dess krav på en rättvis rättegång. Sverige bör ge rättshjälp att överpröva fallet i Europadomstolen.


2008

Häktning 3½ månad för att ha skickat pengar till Somalia:

Yassin Ali, Omar Ali, Abdulkadir Okashe Ali (svenska medborgare) greps i sina hem under dramatiska former. De påstods ha finansierat terrorverksamhet i Somalia. Abulkadir Okashe Ali släpptes efter tre dagar medan Yassin Ali och Omar Ali häktades. 11 juni släpptes de och 12 september lades förundersökningen ned.


2008

"Säkerhetsrisk" utan åtal eller rättegång:

Finsk medborgare häktades och utvisades till Finland fem månader senare.

Dottern (född 2001, svensk medborgare) skiljdes från fadern genom utvisningen.

VÅRT KRAV: Häv utvisningen.


2008

Frihetsberövad i 1½ år utan rättegång, först av amerikansk militär i Irak, senare överlämnad till irakiskt förvar:

Svensk medborgare med familj i Norrköping frihetsberövad i Irak . Han släpptes i oktober 2009.


2010

Hemlig utlämning av eritrean med permanent uppehållstillstånd i Sverige från Nigeria till USA:

Personen fördes 2010 i hemlighet från Nigeria till ett fängelse i USA. I mars 2013 dömdes han till 111 månaders fängelse för att ha stött al-Shabaab i Somalia. I rättegångsmaterialet tackar åklagaren för hjälpen från Sverige. Vad den bestått i är ännu oklart. USA har inte något uppdrag som världspolis. Bortföranden som dessa har lika lite rättslig grund som bortförandena till Guantanamo och andra mer hemliga fängelser i olika länder (s.k. renditions).

VÅRT KRAV: Sverige måste protestera mot att USA utan folkrättslig grund griper människor runt om i världen och för dem till USA för rättslig prövning av påstådda brott som varken rör USA eller amerikanska medborgare. Svenska myndigheter måste sluta att bidra till sådana bortföranden.


2010

Sanktioner av USA, EU och FN utan åtal eller rättegång:

Yassin Ali (svensk medborgare, se ovan) placerades på FN-sanktionslista på USA:s begäran. Detta innebär frysning av alla ekonomiska tillgångar och reseförbud. Anklagelserna gäller allmänt hållna anklagelser om stöd till motståndsrörelser i Somalia.

VÅRT KRAV: Sverige måste agera i EU för att han ska strykas från denna lista.


2010

Efterlystes av Sverige. Riskerar dödsstraff vid utlämning till USA:

Julian Assange och Wikileaks har avslöjat allvarliga övergrepp och folkrättsbrott i USA:s "krig mot terrorismen". Den svenska åklagaren lade ner utredningen mot honom i maj 2017.


2010

Felaktigt anklagade för bombhot:

Flera göteborgare greps och fördes under vapenhot till förhör. Läs...

VÅRT KRAV: Offentliggör de s.k. ”vittnesuppgifter” som låg till grund för gripandena och bombbluffen. De ansvariga i polisledningen och de poliser som riktade vapen mot barn bör åtalas för ev. tjänstefel. Full upprättelse och skadestånd till de felaktigt frihetsberövade.


2011

Svensk medborgare dömd till livstid för att ha demonstrerat i Bahrain:

Mohammed Habib al-Muqtad dömdes av en militärdomstol till livstids fängelse för ”terrorbrott” och försök att störta regimen. Människorättsorganisationer har förklarat att de dömda inte fått en rättvis rättegång. Läs...

VÅRT KRAV: Regeringen måste fortsätta att protestera mot straffet och kräva att han friges.


2011

Svensk-colombiansk journalist greps i Venezuela och utlämnades till Colombia:

Den svenske medborgaren Joaquín Pérez Becerra har, genom den Stockholmsbaserade nyhetssajten ANNCOL, förmedlat nyheter som varit kritiska mot regimen i Colombia. I september 2012 dömdes han till 8 års fängelse för koppling till FARC-gerillan. Domen överklagades och vid den nya rättegången (först 2014!) friades han på alla punkter.

Gripandet och anklagelserna för "terrorism" är ännu ett exempel på hur diktaturer och auktoritära regimer missbrukar begreppet terrorism mot regimkritiker och granskande journalister- på liknande sätt som Etiopien gjort mot Martin Schibbye och Johan Persson.


2011

Två svenska journalister frihetsberövade 14 månader för påstådd terrorism i Etiopien:

Martin Schibbye och Johan Persson greps i Ogadenprovinsen i Etiopien. De var där för att rapportera om övergrepp mot mänskliga rättigheter och om hur svenska Lundin Petroleums affärer påverkat provinsen.

VÅRT KRAV: Sverige måste kräva att de får skadestånd av Etiopien.


2012

USA-medborgare flydde till Sverige efter att ha torterats på USAs uppdrag:

Yonas Fikre, amerikansk medborgare, är född i nuvarande Eritrea men sedan länge amerikansk medborgare som konverterat till islam. När han under en resa till Sudan uppvaktades av FBI, men vägrade arbeta som deras agent mot en imam i hemstaden Portland i Oregon, hölls han frihetsberövad och torterades i Dubai under sommaren 2011. Efter att ha hindrats återvända till USA, uppsatt på en s.k. ”no-fly-list” flydde han till Sverige och sökte politisk asyl, men fick avslag. 2015 flög Sverige honom tillbaka till USA.

VÅRT KRAV: Politiska hänsyn får inte påverka svenska asylbeslut.


nov 2012

Hemlig utlämning av två svenska medborgare från Djibouti till USA:

Två svenska medborgare med somaliskt ursprung fördes i hemlighet från Djibouti till ett fängelse i USA, trots att de inte begått något brott i eller mot USA och USA ej har något uppdrag som världspolis. De reste till Somalia 2008. När de kom till Djibouti 2012 fängslades de. Återresa till Sverige planerades, i samråd med advokat Thomas Olsson och ambassaden. Men i mitten av november flögs de till USA. Först i december informerade UD advokaten och via honom anhöriga i Sverige. Det har framkommit att en förundersökning mot en av de två lades ner när han greps. Åklagarkammaren för säkerhetsmål förklarade strax därefter att ingen misstanke om brott mot svensk lag förelåg mot någon av de två. Därmed öppnades möjligheten för USA att få de två utlämnade. Våren 2015 erkände de sig skyldiga på en punkt för att inte riskera mycket långt fängelsestraff. I januari 2016 dömdes de till 11 års fängelse.

VÅRT KRAV: UD måste klargöra hur det kom sig att den påbörjade processen att ta hem de två till Sverige avbröts och vem som beslutat om det.


sep 2013

Minderårig svensk medborgare greps på Västbanken av israelisk militär:

17-årige Taher Khazendar misstänks för ”inblandning i terroraktiviteter”. UD har inte velat svara på frågan om de fått diplomatisk access. Familjen har inte fått besöka honom. Han dömdes i januari till 6 månaders fängelse och böter. Unicef har i en rapport i år kritiserat Israel för det sätt på vilket man behandlar minderåriga palestinier.

VÅRT KRAV: UD måste visa full öppenhet om fallet.


2014

Svensk medborgare greps vid mellanlandning i London.

Bherlin Gildo anklagades för att ha fått vapenträning i terroristläger (och innehav av förbjudna skrifter). Åtalspunkterna kunde ge fängelse i 30 år. Efter 9 månader frigavs han sedan försvarsadvokaten påpekat att han var på samma sida som den brittiska regeringen stödde i Syrien.


2015

Frihetsberövad i Slovakien med risk att utlämnas till Ryssland:

Hamzat Shiksaitov, med flyktingstatus i Sverige, anklagades av Ryssland för terrorverksamhet. Efter många turer släpptes han fri och kom tillbaka till Sverige i december 2016.


2015

Svensk medborgare riskerade utvisning från Georgien till Turkiet och livstids fängelse:

Aysen Furhoff greps vid ett besök i Georgien. Turkiet hade efterlyst henne. Hon lyckades fly och kom tillbaka till Sverige i december 2016. Anklagelserna gällde regimkritisk verksamhet innan hon flydde till Sverige 2002.


2016

Anklagad för terrorism i Etiopien, riskerar dödsstraff:

Svenske medborgaren Fikru Maru, fängslades i Etiopien i maj 2013. Efter 3,5 år dömdes han till 4 år och 8 månader för ”kännedom om korruption på ministernivå". När han skulle friges 2016 anklagades han för terroristbrott, men dömdes aldrig. Det gällde påstådd inblandning i ett fängelseupplopp och samröre med flera terrorstämplade organisationer. 2018 frigavs han.


mars 2017

Frihetsberövad i Spanien, riskerade utlämning till Peru:

Den svenska medborgaren Juan La Torre Carrasco är efterlyst genom Interpol. Peru anklagar honom för terrorism. Han frigavs efter tre månader.

VÅRT KRAV: Sverige ska arbeta för att Interpol inte används för politiska motiv.


juli 2017

Frihetsberövad i Turkiet, åtalad för samröre med terrororganisation:

Den svenske medborgaren Ali Gharavi greps och åtalades för samröre med terrororganisation. Han håller kurser i IT-säkerhet för människorätts­organisationer.
Efter fyra månader släpptes han.


augusti 2017

Frihetsberövad i Spanien, riskerade utlämning till Turkiet:

Den svenske medborgaren Hamza Yalcin greps på Turkiets begäran genom Interpol, anklagad för terrorbrott. Han frigavs efter två månader.

VÅRT KRAV: Sverige ska aktivt arbeta för att Interpol inte används för politiska motiv.