Det öppna samhället hotas

Ledare 25/3 -09: Somliga saker kan man inte göra avkall på

Ledare 2009-03-23 | Uppdaterad 2009-03-25

För ett par veckor sedan kom Internationella Juristkommissionen (ICJ) med en rapport som tyvärr fick alltför lite uppmärksamhet i Sverige. Något inslag på Ekot, det var allt.

ICJ är en fristående internationell organisation som arbetar för att öka förståelsen i världen kring vikten av självständiga och starka rättssystem.

Februarirapporten handlar om hur många av världens länder, även de som kallat sig liberala och humana, hotas av att rättssystemen korrumperats och förstörts av de anti-terrorlagar som satts i verket sedan 2001. Detta sextio år efter deklarationen om de mänskliga rättigheterna arbetades fram i FN.

Vittnen från över 40 länder har hörts av en fristående panel. Resultaten är visserligen inte särskilt överraskande i sig, men omfattningen av dem är det utan tvekan. Den fria världen har satt sig själv i en strypsnara i strävan att bekämpa terrorismen.

Panelen sätter tummen på hur upplösningen mellan militära och civila domstolar hotar rättsordningen, framför allt i USA. Dels har landet förmått andra stater i västvärlden att införa liknande lagar. Dels har man givit auktoritära stater en möjlighet att, till fördel för dem själva, jämföra sig med USA.

Det är givetvis förödande för världens liberala krafter om de länder som borde stå för individens frihet förlorar all auktoriet på området.

Juristerna kritiserar skarpt de krigsdomstolar som börjat användas. I dessa behöver rätten inte vara opartisk och bevisbördan inte lika hög som i civila domstolar.

De lyfter fram underrättelsebyråernas växande makt, och den obefintliga kontroll som finns kring med vilka metoder byråerna får fram sin information. Ofta med hjälp av tortyr och förnedrande behandling av fångar, sådant som genom konsensus varit förbjudet i världen, fram till 2001.

En kultur av hemlighetsmakeri håller på att växa fram, enligt panelen, vilken dessvärre håller på att smitta av sig och läcka in i världens civila rättsliga system.

Som skäl för att införa alla dessa nya lagar - som ofta bär prägel av hafsverk - anges extraordinära omständigheter. Men panelen har inte hittat något som verkligen styrker förekomsten av sådana omständigheter, sett ur ett mer långsiktigt och historiskt perspektiv.

Rapporten vill kort och gott att den fria världen kliver av antiterror-hysterin innan det är för sent. Den gör praktik av det slitna uttrycket att vägen till helvetet är kantat av goda föresatser.

Sverige har ju ett par alldeles egna skandaler att förhålla sig till på området. Dels ett antal privatpersoner som fick alla sina tillgångar frysta. Dels de egyptier som avvisades med ytterst brutala metoder under före detta utrikeminister Anna Lindhs tid vid makten.

Hoppet ligger hos att Barack Obama ser till att revidera den lagstiftning som USA har använt sig av för att kunna bedriva kriget mot terrorismen. För att försvara vårt öppna samhälle finns det somliga saker som man inte får göra avkall på.