från Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2012

Spola fram till 6:30 (6½ minut)