Anmälan till FN
angående svenska övergrepp på mänskliga rättigheter

I samband med MR-dagarna i Umeå i november 2014 gjorde organisationen Accoun tillsammans med Charta 2008 en FN-anmälan:

"Everyone should be equal before the law"

Pressmeddelande

Accoun